BLI MEDLEM

För att bli medlem i SKRC så fyller du i detta, när du gjort det så behöver du betala vår medlemsavgift.  Du kommer inte få något inbetalningskort eller liknade och finns det några frågor så kontakta sektionsansvarig på respektive sektion.