För träningsledare

Senast uppdaterad: 2023-01-21

Träningstider

Det är möjligt för våra medlemmar att träna på Tuvängen Ring alla dagar i veckan mellan 09.00-21.00. Vissa tider är bokade för de olika sektioner förutsatt att någon anmält sig som träningsledare. Om det till exempel är obokat på tisdag så får vilken sektion som helst boka tidigast måndag 17:01, alltså tidigast 24 timmar innan.

För aktuella tider, se information på sidan med Träningsinfo

Boka

 • Innan du som medlem får tillgång till kalendern och möjlighet att vara träningsvakt måste du gå tillsammans med en erfaren träningsvakt så du lär sig vilka skyldigheter du har och vilka rutiner som ska följas när man är träningsvakt.

 • Boka i Google-kalendern via appen. För att få tillgång till att lägga in bokningar i kalender, kontakta info@skrc.se

 • Dubbelkolla att din bokning är korrekt genomförd genom att gå in på kalendern via skrc.se.

 • Ange Träning Kart eller MiniMoto/MiniGP/SM, tid, föranmälan krävs till namn och telnr som rubrik på din bokning.

 • Exempelvis; Träning Kart 14 - 18 - Föranmälan krävs till Anders Andersson 070 12345678.

Före träningen

 • I samband med att du får tillgång till att lägga in tider i kalendern, så får du reda på hur du ska göra för att kvittera ut nyckeln. 

 • Om någon har bokat träning innan/efter dig, ring och samordna med denna person om överlämning av nycklar.

 • Var på banan i god tid, helst 30 minuter före utsatt start.

När du kommer fram till banan

 • Öppna upp låset till huvudgrinden samt grinden till bandepån.

 • Lås upp och öppna bägge toaletterna.

 • Öppna högerdörren på miljöcontainern.

 • Öppna grinden till banan.

 • Är det ett stort startfält eller klasser utan startmotorer, öppna upp den stora grinden vid startdepån/"waiting zone".

 • Öppna Träningshuset och starta timern till kompressorn.

 • Ta fram flaggor (målflagg och gulflagg) samt en brandsläckare till utsläppet.

 • Ta fram ett nytt Träningsblad och fyll i ditt namn och dagens datum.

 • Gå ett varv på banan med sopkvast och sopa bort grus samt ta upp skruvar/fästen/kedjor etcetera som kan ligga kvar på banan. Lägg därefter metallskrot i miljöcontainern.

 • *MC-träning: häng upp Elbjörnen på staketet.

 • Vi har kylskåp, vattenkokare samt mikrovågsugn i träningshuset som möjliggör att medlemmar kan förvara matlåda, värma mat och koka upp vatten.

Under träningen

 • Kontrollera licenser och se till att alla skriver in sig i pärmen innan de åker ut på banan.

 • Ta betalt av dem som inte är medlemmar i SKRC, 300kr/förare.

 • Inga olämpliga klasser blandas - Cadetti kör alltid själv.

 • Vid få personer på banan, kolla med samtliga föräldrar. Träningsledare är ansvarig vid eventuell olycka.

 • 10-15 minuter för varje klass.

 • Alla ekipage skall ha godkänd miljömatta som används.

 • Du som är träningsledare är ansvarig att regler vid och på banan följs.

Vid olycka

 • Första förband finns i träningshuset.

 • Ge första hjälpen, ABC.

 • Ring ambulans 112. Adressen är Getaskogen 3, 152 95 Södertälje. Se till att någon möter upp ambulansen vid Bergaholmsvägen (asfaltsvägen)!

 • Kontakta ordförande Robert Wallberg på 070-7614163.

 • Vid oljespill - lägg ut absol och sopa därefter upp allting - informera grenansvarig i styrelsen om händelsen.

Efter träningen

 • Lås grinden till banan.

 • Stäng och lås toalettdörrarna.

 • Stäng dörren till Miljöcontainern.

 • Ta in pärm, flaggor och brandsläckare, släck och lås träningshuset.

 • Lås grinden in till området.

 • Lås stora grinden till "allmän väg".

 • För att undvika att träningsansvariga går om varandra, kolla kalendern efter avslutad träning - Ansvaret ligger dock hos den som bokat träning efter dig.

 • Återlämna nyckeln.

Regler karting Puffo

SKRC vill gärna se fler unga förare i klubben som börjar med karting. Därför möjliggör vi att Puffo får köras på banan. Som medlem har du då möjlighet att hyra banan.

 • Endast klubbmedlemmar! (externa får inte komma till banan med sina puffo-kartar).

 • Krav att ansvariga ledare är förälder till barnet och att föräldern har giltig SBF-licens för kart (antingen förare eller ansvarig ledare).

 • Endast en Puffo får köras på banan i taget.

 • Bokning får göras om max 1 timme utanför ordinarie träningstider. Banhyra 10 kronor/tillfälle - betalas via Swish.

 • Vid bokning i kalendern ange: Banan Hyrd Puffo, Tid, Namn samt telefonnummer.

 • Puffo får inte köras under ordinarie träningstider.

 • Puffo körs ej vid årliga klubbmästerskapet.

 • I övrigt samma regler och förväntningar som för alla andra medlemmar.

 • OBS - inga försäkringar via SBF eller genom SKRC, all körning med puffo sker på egen risk.