UTBILDNING

Välkommen till Södertälje Kart Racing Club!

För Dig som vill ta gokartlicens har vi nu tre datum inbokade under 2021.
Kursen omfattar en teoretisk och en praktisk del.
För att kunna genomföra utbildningen på ett säkert och bra sätt maximerar vi deltagarantalet till
6 pers/kurstillfälle. Om snön ligger kvar den 20 mars kommer vi att genomföra teoridelen, och det praktiska momentet så snart det är möjligt.
För Dig som ännu inte har skaffat egen gokart, och godkänd personlig utrustning, har klubben gokart och utrustning att låna. Det kräver att vi i god tid innan kurstillfället får veta vad Du behöver låna.